Artikelen en teksten

Deze pagina laat een verzameling zien van artikelen die ik geschreven heb, vaak in het kader van mijn studie Sociale Geografie, en andere teksten van mijn hand of over mijn werk.

Schermafbeelding 2013-07-11 om 18.22.05Travel-time ratios for commuters in the Netherlands

Jaar: 2013
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
 wetenschappelijke paper
Bekijk: linkje

Er bestaat een verhouding tussen de tijd dat iemand ergens is en de tijd die hij/zij gebruikt om op die locatie te komen. Deze verhouding wordt uitgedrukt in de Travel-Time ratio. Dit paper is het resultaat van een zelfstandig wetenschappelijk onderzoek waarin ik voor Nederlandse forensen deze travel-time ratio heb berekend in de reeks 2005-2009. Daarbij staat een alternatieve manier van dataselectie centraal, om aan te tonen dat de wijze van selectie essentieel is voor de conclusies de getrokken kunnen worden over de travel-time ratios van forensen.

 

Working and commuting in the Province of Utrecht

Jaar: 2012
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
 semi-wetenschappelijke atlas
Mede Auteur(s):
Maarten Wassing, Gerard Touborst
Bekijk: linkje

Woon-werkverkeer, snelwegen en werkplekken in de provincie Utrecht. Deze kleine atlas bevat een tiental kaarten die elk een bepaald aspect belichten van het aantal beschikbare werkplekken, de reisafstanden van forenzen en nog veel meer.

 


Nieuw land aan de Horizon

Jaar: 2011
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
wetenschappelijk rapport
Mede Auteur(s):
 Diverse
Bekijk: linkje

Dit rapport geeft een alternatieve inrichting van de Noordoostpolder, compleet met planologische schetsen van de polder en een voorbeeld dorp.

Samenvatting
Sinds de 18e eeuw werden er plannen gemaakt om de Zuiderzee in te polderen. Het duurde tot halverwege de 20e eeuw voordat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar met de inpoldering van de polder was men nog niet klaar; het nieuw land moest ingericht worden.
Dat inrichten is gedaan door elf teams van ‘deskundigen’. Dat kan variëren van planologen tot landschapsarchitecten. De plannen van die elf teams zijn daadwerkelijk omgezet in de dropen die de polder vandaag de dag nog altijd bevolken.
Dit rapport doet een poging om de gemaakte plannen van ruim een halve eeuw geleden dun over te doen, met de kennis van nu. Uiteraard staat het in geen verhouding met de studies die uitgevoerd zijn in de jaren ’50 en ’60. Maar met de nodige schetsen en onderbouwing biedt het weldegelijk een aanzet om de gerealiseerde dorpen met een andere blik te bekijken.

 

Clusters, Netwerken en ICT Consultants

Jaar: 2011
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
wetenschappelijk rapport
Mede Auteur(s):
Rogier Blokhuis
Bekijk: linkje

Wereldwijd is het steeds gangbaarder om regionaal economisch beleid te baseren op het concept van ‘clustering’. Als onderdeel van het vak Regionale Economische Geografie II hebben studenten in duo’s, waaronder ik, voor een bepaalde bedrijfsklasse onderzocht of bedrijven in die klasse bij elkaar zitten en samenwerken (clusteren) in de stadsregio Den Bosch.

Samenvatting
Dit rapport onderzoekt aan de hand van een literatuurstudie, berekend kaartmateriaal en empirisch onderzoek of er sprake is van clustering van ICT Consultancy bedrijven in de stadsregio Den Bosch. Hoewel de literatuurstudie en het kaartmateriaal nog wel vermoedens van clustervorming voeden, komt in het empirisch onderzoek duidelijk naar voren dat de locatie in de stadsregio Den Bosch voor geen van de onderzochte bedrijven voort komt uit redenen die geassocieerd kunnen worden met clustervoordelen. Samenwerkingsverbanden spelen zich op nationale, soms internationaal schaal af, en ook wat betreft afnemers is er geen duidelijke geografisch regionale restrictie te vinden.

 

Telewerken, ICT en woon-werkverkeer

Jaar: 2011
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
wetenschappelijk paper
Mede Auteur(s): nee
Bekijk: linkje

Voor mijn studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht is het meer regel dan uitzondering dat er een paper geschreven moet worden. Dit paper was oorspronkelijk bedoeld als wetenschappelijke vingeroefening, maar groeide uit tot een volwaardig paper. Als ik de kritieken van mijn begeleider en later een hoogleraar moet geloven, dan geeft dit paper een prima overzicht van de drie aspecten uit de titel.

Samenvatting
In de wetenschap is veel onderzoek gedaan naar het concept van telewerken, ook wel flexwerken genoemd. Dat ICT vaak in één adem hiermee genoemd wordt is niet verwonderlijk. Zonder computer en internet zou het werken op afstand veel complexer zijn dan nu het geval. In dit paper probeer ik echter, door middel van een literatuurstudie, om bij het telewerken en ICT ook het woon-werkverkeer in Nederland te betrekken. Om preciezer te zijn: de tijd die werknemers besteden aan woon-werkverkeer. De conclusie van het paper is tweedelig. Ten eerste concludeer ik dat in literatuur is aangetoond dat het concept telewerken samen met ICT de beperkingen van werknemers in tijd en ruimte kan laten afnemen. Ten tweede blijkt dat er een verband bestaat tussen het aantal uur dat een werknemer op een bepaalde werklocatie dient te zijn, en de tijd die hij/zij maximaal bereidt is daarvoor te reizen.
Uiteindelijk leidt dit tot de suggestie om in verder onderzoeken te bekijken of het telewerken invloed heeft op de maximaal acceptabele reistijd van werknemers.

 

Armoede in de wijk

Jaar: 2010
Gepubliceerd: nee
Soort tekst:
wetenschappelijk paper
Mede Auteur(s): nee
Bekijk: linkje

Dit korte paper is een grove verkenning en wetenschappelijk gezien verre van volledig. Het staat hier omdat dit paper het eerste is dat ik ooit zelfstandig schreef op de universiteit en ik dat best gaaf vind.

Samenvatting
Er bestaan wereldwijk vele verschillende manieren om arme wijken aan te pakken. In Nederland kennen we de krachtwijken/prachtwijken van minister Vogelaar. Maar al veel eerder heeft Nederland op grote schaal een achterstandswijk aangepakt: de Bijlmermeer. In de Bijlmermeer was de insteek vooral: verbeter de leefomgeving, maar hou de mensen in de wijk. Deze aanpak wordt in het paper vergeleken met een Amerikaans project, waarbij juist de inwoners van de achterstandswijk werden verhuisd, met subsidie, naar meer welvarende wijken.

2 Comments

 1. Jurgen van Tiggelen

  Hej Dennis.

  Ziet er super uit. Fijn om te zien dat je het allemaal zo netjes en serieus verwerkt.
  Net het stuk gelezen over de aanpak in Amsterdam en het MTO plan in Amerika. Fijn om te lezen en leuke informatie! Ben benieuwd of er nog meer interessante onderwerpen zullen volgen?
  Ga zo door zou ik zeggen!

  Groetjes Jurgen

  • Ha Jurgen,
   wat leuk om te horen!
   Er gaat waarschijnlijk een vervolg komen op het stuk over ICT en Telewerken, alleen de exacte vorm (vervolg onderzoek, of artikel publiceren) is nog niet helemaal duidelijk.
   Als je wilt heb ik wel een paar mooie Engels talige studie’s liggen over dat armoede verhaal. Stuur me even een mailtje als je dat interessant vind!
   Groetjes,
   Dennis

Geef een reactie

Your email address will not be published.
Required fields are marked:*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.